¿QUE  E “DORNA”?

DORNA É UNHA ASOCIACION DE MULLERES DO BARRIO DE COIA, EN VIGO.

XURDIU HAI MAIS DE 25 ANOS PARA DAR RESPOSTA AS NECESIDADES DEMANDADAS POLAS MULLERES DA ZONA. O SEU PRIORITARIO OBXETIVO È O DE FAVORECER A INTEGRACIÒN IGUALITARIA DA MULLER DENTRO DA SOCIEDADE ASÌ COMO AXUDAR A TENTAR O DESENROLO INTEGRAL DA SÙA PERSONALIDADE.

 

¿QUÈ FACEMOS?

Ò LONGO DO CURSO LEVAMOS A CABO AS SEGUINTES ACTIVIDADES:

 

*CURSOS:

 

+OCIO E TEMPO LIBRE

-PETANCA

 

+DEPORTE E SAUDE

-TAI-CHI

-IOGA

- PILATES

-BAILE DE SALÓN

 

+ARTE E MANUALIDADES

- CRISTAL SWAROWSKI

-BOLILLOS

-PATCHWORK

 

+CAPACITACION PROFESIONAL

-INFORMATICA

 

+CULTURA

- TALLER DE LITERATURA

 

 

 

*EXCURSIONS CULTURAIS E DE LECER

*CHARLAS-COLOQUIO

*VIDEO -FORUMS

*COLABORACIONS COAS ASOCIACIÒNS DO BARRIO(NADAL, ENTROIDO, LETRAS GALEGAS, BOUZA,..)

*COLABORACIONS PUNTUAIS (REDE DE MULLERES CONTRA OS MALOS TRATOS, MARCHA MUNDIAL DAS MULLERES, CONSELLO MUNICIPAL DA MULLER ,PLATAFORMA DA SANIDADE, ETC…)